Nainstalujte si:
       

Překlad provided by law


provided by law = stanovený zákonem; předepsaný; předepsaný zákonem; stanoveno zákonem; za předpokladu, že
as provided by law = zákonem stanovený;
providence   provider   providing   proving   provision   provisions   proviso   proximity