Nainstalujte si:
       

Překlad proved


proved = ukázal se být; dokázaný (zast.); zachovalý; ověřený; osvědčený; prozkoumaný; prokázaný; hodnověrný; prokázaný
be proved = být dokázaný; být prokázaný;

Překlad proved z webu:
It proved difficult to keep.  Aspoň si to předsevzala.
You have proved that.  Dokázal jsi to.
The last thought proved right.  Tahle myšlenka se mu hned potvrdila.
And you have already proved where your feelings lie.  A vy jste už ukázal, co cítíte.
Most times, though, his instincts proved right.  Ovšem většinou ho in­stinkty neklamaly.
As it had to be, it proved illusory.  Ale kdež, to si jen něco namlou­val.
It was enough that the girl had proved to be a fighter.  Stačilo, že se dívka předvedla jako bojovnice.
It was a claim that could never be proved only disproved.  Tohle tvrzení se však nikdy nedalo dokázat jen vyvrátit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprovided   provided by law   providence   provider   providing   proving   provision   provisions