Nainstalujte si:
       

Překlad protocol


protocol = protokol (řídicí postup); udělat zápis; napsat protokol; zápis; písemný doklad; protokolový; etiketa; písemný záznam; pořídit zápis; protokolovat; zaprotokolovat; dermatogen
search protocol = selekční postup; selekční protokol;
transport protocol = transportní protokol; přenosový protokol; file transfer protocol = režim pro přenos souborů;

Překlad protocol z webu:
Protocol again.  Znovu protokol.
The protocol of prison life is so different from anywhere else.  Ve vězení je všechno jinak než v normálním světě.
To ignore protocol is to draw attention.  Ignorovat protokol znamená přitahovat k sobě pozornost!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproved   provided   provided by law   providence   provider   providing   proving   provision