Nainstalujte si:
       

Překlad protest


protest = protest; námitka; protestovat; protestní; odpor; stížnost; ohrazovat se; vznášet námitky; ohrazení se; odporovat; deklarace; tvrdit; ujišťovat; mít námitky; prohlašovat; prohlášení; bouřit se; odmluva; směnečný protest; rekurz; protestní listina
enter protest = ohradit se; protestovat; ohlásit protest;
in protest = na znamení protestu; na protest;
peaceful protest = pokojný protest; pokojná protestní akce;
under protest = za protestu; s ohrazením; vykonaný pod nátlakem; pod protestem;

Překlad protest z webu:
Protest did not work.  Protest nefungoval.
AH protest had been silenced.  Veškeré protesty byly umlčeny.
The earliest letters of protest were from amputees.  První protestní dopisy začaly chodit od invalidů.
He saw her ready to protest and held up a forestalling hand.  Viděl, že se chystá protestovat, a zvedl ruku, aby jí v tom zabránil.
For the first time there was a breath of protest from the gathering.  Poprvé zachytil výdech protestu shromážděných.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprotocol   proved   provided   provided by law   providence   provider   providing   proving