Nainstalujte si:
       

Překlad protective


protective = ochranný; pojistný; bezpečnostní; ochranný prostředek; obranný; podpůrný; ochranářský; zajišťovací; ochranné prostředí


Překlad protective z webu:
The protective spell was gone.  Ochranné kouzlo bylo pryč.
She's very protective of her little clients.  Moc se snaží chránit své malé klienty.
Blackthorne had erected protective wooden bulkheads around the helm.  Blackthorne dal vztyčit ochranné bednění kolem kormidla.
But she was equally protective and equally wise.  Ale byla stejně moudrá a starostlivá.
There was no time for protective feits or for keeping his silence.  Nebyl čas na ochranné magické síly, ani na to, aby mlčel.
There was chaos there too, beyond its protective fences.  Byl tam také zmatek přes všechny ochranné bariéry.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprotective structure   protector   protein   protest   protocol   proved   provided   provided by law