Nainstalujte si:
       

Překlad protection


protection = ochrana; chránění; záštita; krytí; jištění; celní ochrana; hájení; ochranářství; ochranný; ochranné clo; bezpečnostní; chránítko; blokování; zastání; konzervace; chránič; zabezpečení; zajištění; ochranný kryt
air protection = ochrana ovzduší; protivzdušná obrana;
back-up protection = rezervní ochrana; záložní ochrana;
bank protection = ochrana břehu; ochrana břehů;
block protection = ochrana bloku; blokové zabezpečení; srovnávací ochrana; ochrana dat;

Překlad protection z webu:
Protection was also a part of it.  Ochrana byla taky její součástí.
Legal protection is a must.  Bez právní ochrany to nepůjde.
Without the protection of the lips the teeth grow cold!  Bez ochrany rtů zuby studí!
He had no protection left.  Neměl už žádnou ochranu.
He is without the protection of an enclosing shield of physiotime.  Neobklopuje ho ochranná vrstva fyziočasu.
We are accustomed to the protection of mri with us.  Navykli jsme si na ochranu mri.
The entire family enters the witness protection plan.  Celá rodina vstoupí do programu ochrany svědků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprotection system   protection zone   protective   protective structure   protector   protein   protest   protocol