Nainstalujte si:
       

Překlad protection system


protection system = ochranný systém; systém ochrany; ochranná značka
crash-deployed protection system = systém ochrany iniciovaný nárazem; pasivný bezpečnostní systém;
protection zone   protective   protective structure   protector   protein   protest   protocol   proved