Nainstalujte si:
       

Překlad protecting


protecting = ochrana (2. p.); chránící; ochranný; chránění; krycí; hájící; hájení; ochraňující; chránicí; bezpečnostní; zabezpečovací zařízení


Překlad protecting z webu:
After all, protecting the weak was the job of the soldier, wasn't it?  Prací vojáka je koneckonců chránit slabé, ne?
Even the woman that's protecting you.  Dokonce i ta žena, která vás chrání.
Then you study the security protecting it.  Potom se seznámíš s bezpečnostními opatřeními kolem.
Rain cascaded off the jutting overhang protecting the boxes.  Déšť trčel ze stříšky chránící lóže.
The earth lurched and he ducked, his arms protecting his head.  Snažil se chránit si obličej rukama.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprotection   protection system   protection zone   protective   protective structure   protector   protein   protest