Nainstalujte si:
       

Překlad protect


protect = chránit (4. p.); hájit; ochraňovat; krýt; opatřit krytem; zaštítit; ochrana; bránit; hlídat (4. p.); ochránit (4. p.); ostříhat (4. p.); střežit (4. p.); zaplatit (směnku); zabezpečit (4. p.); chráněný; zvýhodnit; uhlídat; zaplatit směnku; chráněný
write protect = ochrana proti zápisu; blokování zápisu;

Překlad protect z webu:
Protect my child.  Chraň mé dítě.
To protect thee.  Ach tak.
Will it protect me?  Ochrání mě?
And he would protect her.  A bude ji chránit.
He was going to protect her.  Bude ji chránit.
We have a duty to protect it.  Je naší povinností jej ochránit.
We will not be able to protect you.  Nedokážeme tě uchránit.
Did he not have a duty to protect his own children?  Nemá právo své děti chránit?
It's a hell of a lot easier to protect cowards, isn't it?  Je mnohem snazší chránit zbabělce.
Or is it that you rely on gallantry to protect you?  Nebo spolíháš na to, že tě ochrání dvornost?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprotecting   protection   protection system   protection zone   protective