Nainstalujte si:
       

Překlad prosperity


prosperity = blahobyt; prosperita; zdar; úspěch; rozkvět (prosperita); prospívání; vzkvétání; prosperitní; konjunktura; bohatství; prosperování; majetnost; prospěch; úspěšný
circumstantial prosperity = prosperita (hmotná); podmíněná prosperita;
increasing prosperity = rostoucí blahobyt; vzrůstající blahobyt;

Překlad prosperity z webu:
Prosperity must have softened you.  Ty jsi nám působením toho bohatství změkl!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprosthesis   protect   protecting   protection   protection system