Nainstalujte si:
       

Překlad prospect


prospect = vyhlídka (naděje); hledat; výhled; šance; pátrat; provádět průzkum (geologický); rozhled; slibné místo; slibný materiál; pravděpodobný zákazník; hledat zlato; kutat pokusně; prozkoumávat (geol.); naděje; zkoumat; sondovat; kutat; vyhledávat; vyhlídkový
sales prospect = prodejní naděje; šance;

Překlad prospect z webu:
The prospect of death is strong motivation.  Vyhlídka na smrt představuje silnou motivaci.
Maybe a prospect or two, nothing serious.  Pár vyhlídek, ale nic vážného.
I liked the prospect of her being concerned.  Líbila se mi představa, že má o mě péči.
He little liked the prospect of taking himself down there;  Opřel se dozadu, zvlhly mu ruce.
He had to admit that the prospect of such a hunt had frightened him.  Musel připustit, že ho vyhlídka na takový lov trochu vystrašila.
But he hadn't come to browse, glorious as that prospect was.  Ale nepřišel sem pročítat knihy, třebaže by to byla báječná vyhlídka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprospecting   prosperity   prosthesis   protect   protecting   protection   protection system   protection zone