Nainstalujte si:
       

Překlad prosecuted


prosecuted = žaloval; žalovaný; stíhaný za (4. p.)
trespassers will be prosecuted = cizím vstup zakázán;

Překlad prosecuted z webu:
I suppose you realize you can be prosecuted.  Uvědomujete si, předpokládám, že byste mohla být žalována.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprosecution   prosecutor   prospect   prospecting   prosperity   prosthesis   protect   protecting