Nainstalujte si:
       

Překlad prosecute


prosecute = žalovat (4. p.); vést žalobu; dále provádět; provozovat (dále); pohnat před soud; konat (vyšetřování, studie ap.); pokračovat (v bádání); provádět dále; pěstovat (dále); soudně stíhat; stíhat; trestně stíhat; soudně uplatňovat; zastupovat žalobce


Překlad prosecute z webu:
Parrish can prosecute you regardless of the family's wishes.  Parrish tě může zažalovat bez ohledu na přání rodiny.
They never do prosecute anybody.  Nikdy nikoho nežalují.
It's not something we prosecute every day.  Není to něco, čím se zabýváme každý den.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprosecuted   prosecution   prosecutor   prospect   prospecting   prosperity   prosthesis   protect