Nainstalujte si:
       

Překlad propulsion


propulsion = pohon; chod; impuls; popud; propulze; pohonný; hnací síla; pohánění; hnací síla
gyro propulsion = setrvačníkový pohon; gyroskopický pohon;
screw propulsion = vrtulová propulze; vrtulový pohon;
weft propulsion = zanášení útku; prohoz útku;

Překlad propulsion z webu:
Propulsion system?  Systém pohonu?
It's a propulsion system.  Je to nový systém pohonu.
These multiple impeller models don't put out normal propulsion noises.  Tyhle modely s několika oběžnými koly nevydávají normální hluk.
Whatever it is, it's really knocked down on the propulsion noises.  Ať to bylo co chtělo, s hlučností pohonu se to vypořádalo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprosecute   prosecuted   prosecution   prosecutor   prospect   prospecting   prosperity   prosthesis