Nainstalujte si:
       

Překlad proportioning


proportioning = dimenzování; dávkování; rozdělení; dimenzující; dávkovací; úměrné rozdělení; návrh konstrukce; odměřování; poměr smíšení; výpočet průřezu nosníku; regulátor brzdného tlaku
brake-force proportioning = rozdělení brzdné síly; regulace brzdné síly;
power proportioning = rozdělení výkonu; rozdělení hnací síly;
propelling-power proportioning = rozdělení hnací síly; rozdělení výkonu; rozdělení hnacího momentu;
proportioning valve   proposal   proprietor   proprietorship   props   propshaft   propulsion   prosecute