Nainstalujte si:
       

Překlad proportional


proportional = úměrný; poměrný; přiměřený; proporcionální; procentní; přímo úměrný; relativní; proporční; proporcionální zesílení
inversely proportional = nepřímoúměrný; nepřímo úměrný;
proportioning   proportioning valve   proposal   proprietor   proprietorship   props   propshaft   propulsion