Nainstalujte si:
       

Překlad proportion


proportion = proporce; poměr (vzájemný); podíl; uvést do vzájemného poměru; míra (vzájemná); poměrná část; část (poměrná); úměra (mat.); trojčlenka (mat.); rozdělit (poměrně); úměrnost; učinit úměrným; díl; úměrně přizpůsobit; rozměr; procento; složení směsi; uvést
direct proportion = přímá úměrnost; přímá úměra;
inverse proportion = nepřímá úměrnost; převrácený poměr; in due proportion = úměrný;
out of proportion = nepřiměřený;
rule of proportion = trojčlenka (mat.);

Překlad proportion z webu:
Proportion is kept.  Proč taky?
There seemed to be a fair proportion of married women and widows.  Mezi nimi byla zřejmě velká část provdaných žen a vdov.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproportional   proportioning   proportioning valve   proposal   proprietor   proprietorship   props   propshaft