Nainstalujte si:
       

Překlad property


property = majetek (též pozemkový); vlastnost; jmění; vlastnictví; reality; nemovitosti; rekvizita; schopnost; pozemky; majetkový; objekt; kulisy; divadelní rekvizity; škoda na majetku; držba; majetkové právo; pozemky s příslušenstvím; vlastnický; předmět nájmu
additivity property = aditivní vlastnost; vlastnost aditivity;
after-acquired property = dodatečně nabytý majetek; později získaný majetek;
beneficial property = požívání majetku; užívání majetku; právo na užívání majetku; obchodní majetek; delikty;

Překlad property z webu:
Whose property is it?  A čí je to majetek?
Return that property at once, he commanded.  Okamžitě mi vraťte to pouzdro, nebo uvidíte.
The passion for property is in it.  Je v ní vášeň majetnická.
They've no care for property or person.  Nedbají ani o majetek, ani o člověka.
After all, it was the property of their father.  Koneckonců šlo o majetek jejich otce.
They're in deep with dozens of dubious property schemes.  HoPak rozjel nějaké pochybné projekty s nemovitost-mi.
Reluctantly they let him check it out of the property room.  Neradi, ale přece jen mu jej nakonec z evidenčního oddělení půjčili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproperty tax   proportion   proportional   proportioning   proportioning valve