Nainstalujte si:
       

Překlad properly


properly = řádně; pořádně (důkladně); vhodně; jaksepatří (pořádně); důkladně; správně; náležitě; slušně; regulérně; patřičně; vlastnosti
functioning properly = správně fungující; řádně fungující;

Překlad properly z webu:
Cloud's properly supervised?  Cloud's odpovídající lékařské péče?
He felt properly dressed for the first time in two thousand years.  Poprvé za dva tisíce let se cítil slušně oblečený.
We haven't been properly introduced.  Nebyli jsme si vlastně představeni.
Things should be done properly .  Věci by se měly dělat pořádně.
Patrick had yet to be properly booked.  Patrick musí být ještě řádně zaregistrován.
She probably wouldn't have used it properly anyway.  Teď ji nebude moci použít.
They didn't know how to cast bronze properly here.  Tady nikdo neuměl pořádně odlévat bronz.
Ray had never seen her when she wasn't properly turned out.  Ray ji nikdy v životě neviděl neupravenou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproperties   property   property tax   proportion   proportional   proportioning   proportioning valve   proposal