Nainstalujte si:
       

Překlad proper


proper = pořádný; řádný; ten pravý; správný; hodící se; vhodný; sám (za podstatným jménem); náležitý; vlastní; pravý (správný); hotový; slušný; příhodný; opravdový; charakteristický; patřičný; korektní; vyhovující; náležitě; schopnost; úhledný; regulérní
most proper = nejpříhodnější; nejvhodnější; think st. proper = pokládat za vhodné (4. p.);

Překlad proper z webu:
Proper niffy around here, ain't it?  Něco tady smrdí, cejtiš to taky?
The proper drugs can be prescribed.  Na všechno se dají předepsat léky.
And a proper lock.  A pořádnej zámek.
One with a proper door.  Do jednoho z těch, co maj pořádný dveře.
And it had the proper effect.  A mělo to náležitý účinek.
Now, it goes in the proper channel.  Teď to dostává správný směr.
I am going to do the proper thing now.  Udělám to hned teď.
It could not seem to get a proper traction.  Mallory zjistil, že ho to nepřekvapuje.
I can take lire and give you the proper rate.  Mohu vzít hry a přepočítám je podle kursu.
He walked over to his phone and called the proper number.  Přešel k telefonu a zavolal příslušné číslo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



properly   properties   property   property tax   proportion   proportional   proportioning   proportioning valve