Nainstalujte si:
       

Překlad propeller


propeller = vrtule (lodní nebo let.); lodní šroub; pohon; poháněč; vrtulový; propulzní prvek; vrtulové kolo; propulzní zařízení; hnací zařízení; lopatkové kolo; postrkovač; vrtulka-znak; vrtulka; poháněcí ústrojí; propeler; šroubové dmychadlo
aircraft propeller = vrtule letadla; letadlová vrtule;
hydrometric propeller = vodoměrná vrtule; hydrometrická vrtule; vodoměrné křídlo;

Překlad propeller z webu:
Using propellers and going at slow speed.  Používá lodní vrtule a pluje pomalu.
Where's the propeller?  A kde má vrtuli?
It sounds like the propellers are ducted somehow, or shrouded.  Vypadá to, jako by šrouby byly nějak kryté nebo uzavřené v rouře.
Does this affect operations with the propellers?  Ovlivňuje to pohon pomocí vrtulí?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpropeller shaft   proper   properly   properties   property   property tax   proportion   proportional