Nainstalujte si:
       

Překlad propellant


propellant = hmota pohonná; pohon; pohonná hmota; střelivina; pohonná látka ve spreji (stlačený plyn); palivo; pohonná látka; pohonový; reaktivní palivo; raketové palivo; hnací náplň; pohonný; výmetná výbušnina; hnací
solid propellant = tuhá pohonná látka; tuhé palivo;

Překlad propellant z webu:
There was enough propellant to hover for perhaps five minutes;  Měla dostatek pohonných hmot, aby se takhle vznášela asi pět minut.
And where are the propellant tanks, the energy sources?  A kde jsou nádrže s pohonnými hmotami, zdroje energie?
We do not have sufficient propellant for an earlier departure.  Na dřívější odlet nemáme dostatek pohonných hmot.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpropeller   propeller shaft   proper   properly   properties   property   property tax   proportion