Nainstalujte si:
       

Překlad proof


proof = důkaz; zkouška (též mat.); vyzkoušení; test (prověrka); osvědčený; neprostupný; neprorazitelný; nepropustný; zkumavka; obsah alkoholu (přen.); kartáčový otisk; obtah (polygr.); korektura; pevnost (vyzkoušená); vyzkoušený; svědecký protokol; pevný; otisk
affirmative proof = usvědčující důkaz; potvrzující důkaz;
bench proof = kontrola povrchu; zkouška povrchu;
clean proof = náhledový otisk; revizní otisk; korigovaný obtah;
clear proof = jasný důkaz; jednoznačný důkaz; jasný usvědčující důkaz; revize;

Překlad proof z webu:
Proof against the grosser emotions, yes?  Obrněn proti velkým citům, že?
A proof of merit.  Preuve de merit.
Here was proof of that.  Teď se o tom přesvědčila.
TARPON is the proof of that.  TARPON je toho důkazem.
Soon you will have proof of my sincerity.  Brzy hudete mít důkaz, že to míním upřímně.
He had to be given proof of my sincerity.  Musel dostat důkaz, že to míním upřímně.
But absence of proof is not proof of absence.  Jenže neexistence dů­kazů ještě není důkaz neexistence.
But with no body, there was no proof of the time of death.  Bez těla však neexistoval důkaz o době smrti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproof of loss   proofing   propaganda   propagation   propellant   propeller   propeller shaft   proper