Nainstalujte si:
       

Překlad pronoun


pronoun = zájmeno; zájmenový; vyslovit (4. p.)
demonstrative pronoun = ukazovací zájmeno; demonstrativní zájmeno;
reflexive pronoun = reflexivní zájmeno; zvratné zájmeno;

Překlad pronoun z webu:
A pronounced overbite dented his lowerlip.  Zřetelný předkus mu jako by promáčkl spodní ret.
Flexibility, he pronounced with a hiss.  Přizpůsobivost, pronesl se zasyčením.
Unknown, the machine pronounced at last.  Neznámo, pronesl nakonec stroj.
His voice had a pronounced accent.  Jeho hlas měl výrazný akcent.
This is good soup, he pronounced.  Ta polívka se povedla, prohlásil uznale.
Wondering if that was how you pronounced it.  Zajímalo by mě, jak se to vůbec vyslovuje.
The coppery taste of blood grew more pronounced.  Měděná příchuť krve se zvýraznila.
There was something in the way he had pronounced long .  Způsob, jímž postava pronesla slovo daleko , byl velmi zvláštní.
Cathy, you are talking to an expert, her husband pronounced.  Cathy, mluvíš se znalcem, vyjádřil se její manžel.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproof   proof of loss   proofing   propaganda   propagation   propellant   propeller   propeller shaft