Nainstalujte si:
       

Překlad prompt


prompt = výzva; okamžitý; vybízet; pobídnout; nabádat; pohotový; promptní (okamžitý); napovídat (div.); podnítit; ponouknout; inspirovat; hbitý; k okamžitému dodání; navádět; poštvat; působit k (3. p.); příznak; prompt; pobídka; nápověď; dělat nápovědu; rychlý
command prompt = příkazový řádek; příkazová výzva;
dot prompt = tečková výzva; bodový tisk;
system prompt = náznak systému; systémová výzva;

Překlad prompt z webu:
Ryan, have you got the prompt copy?  Ryane, máš už po ruce ten scénář?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprompting   pronoun   proof   proof of loss   proofing   propaganda   propagation   propellant