Nainstalujte si:
       

Překlad promotion


promotion = propagace; propagační; podporování; povýšení; reklama (propagace); podněcování; postup (povýšení); působení; prosazování; podporový; podpora; služební postup; reklamní materiál; konverze; aktivace; agitace; vzestup; promotion; promoce; povzbuzení; agent
sales promotion = zvýšení prodeje; propagace prodeje;

Překlad promotion z webu:
My promotion was confirmed.  Mé povýšení bylo potvrzeno.
If it is there's promotion for someone.  Jestli ano, tak někoho čeká povýšení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprompt   prompting   pronoun   proof   proof of loss   proofing   propaganda   propagation