Nainstalujte si:
       

Překlad promise


promise = slib; slibovat; slíbit; přislíbit; naděje (příslib); dát slib; vypadat; vzbuzovat naděje; příslib (naděje); slibový; zařeknout se; zaříkat se; zaslíbení; zaslíbit; ujistit; ubezpečit; učinit slib; budit naději; zasnoubení
aleatory promise = odvážný slib; aleatorní slib;
break promise = nedodržet slib; porušit; zrušit dané slovo;
fictitious promise = nepravý slib; fiktivní slib;
parol promise = ústní dohoda; ústní úmluva;
parole promise = ústní úmluva; ústní dohoda;

Překlad promise z webu:
Promise me.  Slib mi to.
I promise you.  Věř mi.
Can you promise me?  Můžete mi to slíbit?
What about your promise then?  Tak co bude s vaším slibem?
What would they not promise him?  Už mu naslibovali hory doly.
I would have kept my promise to him.  Co jsem mu tehdy slíbila, byla bych dodržela.
Smoke rose from a chimney to promise breakfast.  Z komína stoupal kouř a sliboval snídani.
Oh no, taipan, no he did not promise that.  Och ne, tajpane, to neslíbil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorpromotion   prompt   prompting   pronoun   proof   proof of loss   proofing   propaganda