Nainstalujte si:
       

Překlad prologue


prologue = prolog; úvodní proslov; úvod; předehra; uvést prologem; uvést; napsat prolog; prologový; proslov; učinit proslov; prodloužit (4. p.)
block prologue = prefix bloku; předpona bloku;
promise   promotion   prompt   prompting   pronoun   proof   proof of loss   proofing