Nainstalujte si:
       

Překlad prolapse


prolapse = výhřez; vyhřeznout; prolaps; snížení; výhřezový; vyhřeznutí; vypadnout; vyhřezávání; vyhřezávat; vyhřezl
anal prolapse = prolapsus ani; výhřez řitě;
prologue   promise   promotion   prompt   prompting   pronoun   proof   proof of loss