Nainstalujte si:
       

Překlad projector


projector = projektant; projektor (promítací stroj); promítací stroj; promítací přístroj; plynomet; navrhovatel; odpalovací rampa; promítač; promítačka; světlomet; promítací paprsek; projekční přístroj; návrhář; plánovatel; plamenomet; signální reflektor
effects projector = efektový světlomet; efektový projektor;
film projector = filmová promítačka; filmový promítací přístroj; promítačka;
overhead projector = stolní zpětný projektor; zpětný projektor;
slide projector = diaskop; diaprojektor;

Překlad projector z webu:
The projector is still on.  Promítačka stále běží.
The room lights went down and the projector whirred to life.  Světla v místnosti zhasla a projektor se rozběhl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprolapse   prologue   promise   promotion   prompt   prompting   pronoun   proof