Nainstalujte si:
       

Překlad projection


projection = projekce; projekt (plán); projektování; plán (projekt); promítání (deskriptivně i film.); průmět; hod; metání; výběžek; transmutace (přeměna); přeměna; nárys (deskriptivně); pohled (při promítnutí na rovinu ); nákres; výstupek; vrhání; střílení; návrh
back projection = zpětná projekce (film.); zadní projekce;
eaves projection = okapový převis; převislý okap;
isometric projection = izometrický průmět; izometrická projekce; izometrické promítání;
orthogonal projection = kolmý průmět; třetí průmět;

Překlad projection z webu:
The projection vanished.  Projekce zmizela.
They sauntered out of the projection room.  Zamyšleně usrkával drink.
An ornithopter replaced the carryall in the projection focus.  V projekčním prostoru vystřídala karyól ornitoptéra.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprojector   prolapse   prologue   promise   promotion   prompt   prompting   pronoun