Nainstalujte si:
       

Překlad project


project = projekt (plán); plán (projekt); projektovat; navrhnout; návrh; promítnout; praktické cvičení; úkol; vrhat; házet; vyčnívat; vybíhat (vyčnívat); promítat; ukázat; představit; vykreslit; přečnívat; rýsovat se; sestrojit průmět; odstávat; navrhovat; nákres
back project = zpětné promítání; financovat projekt;
final project = konečný návrh; konečný projekt;
housing project = návrh bytové výstavby; bytová výstavba; sídliště; záměr bytové výstavby;
pilot project = zkušební projekt; experimentální projekt;

Překlad project z webu:
Project supervisor speaking.  Volá dozorčí technik akce.
Not my project anymore.  To už se mě netyká.
He needed a project and he gave himself one.  Potřeboval se něčím zaměstnat, a tak si vymyslel plán.
I've been on the project for a couple of months.  Pracoval jsem na projektu dva měsíce.
Of course, she wanted the project to work.  Samozřejmě si přála, aby jejich projekt uspěl.
I wish you would treat the project more seriously.  Prosím, abyste laskavě bral projekt poněkud vážněji.
It had no name as such, just a project number.  Jméno žádné neměl, jen číslo projektu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprojection   projector   prolapse   prologue   promise   promotion   prompt   prompting