Nainstalujte si:
       

Překlad progression


progression = postup (pokrok); průběh; růst; progrese; řada (posloupnost, mat.); posloupnost (mat.); vývoj; pohyb; pokrok; průběhový; sekvence; postupování; postupný
arithmetic progression = aritmetická posloupnost; aritmetická řada;
geometric progression = geometrická řada; geometrická posloupnost;

Překlad progression z webu:
The order of progression was not as some may have expected.  Výprava nebyla uspořádána tak, jak by někdo čekal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprohibited   project   projection   projector   prolapse   prologue   promise   promotion