Nainstalujte si:
       

Překlad progress


progress = postup (pokrok); pokrok; postupovat; růst; vývoj; dělat pokroky; dařit se; běh; chod; ubíhat; vyvíjet se; cestovat (pohybovat se z místa na místo); cesta; pohyb; rozvoj; postoupit; prospívat; vyvinout se; postupový; pokračovat; pokročit; chod vpřed
in progress = pracovní; v běhu; v chodu;
limited progress = malý pokrok; nepatrný pokrok;
technical progress = technický pokrok; technický rozvoj;
technological progress = technologický pokrok; technický pokrok; be in progress = probíhat;

Překlad progress z webu:
Progress isn't fast enough.  Pokrok nejde dost rychle kupředu.
What progress are you making?  Jak jsi hluboko?
Does he progress well in his other studies?  A jak mu to jde v ostatním studiu?
That was maybe progress of a sort.  To byl možná svým způsobem pokrok.
But we have to progress with the times.  Musíme ovšem držet krok s dobou.
I wish we had better progress to report.  Přál bych si, abychom jí mohli hlásit nějaký větší pokrok.
I take it that this is to be a progress report.  Předpokládám, že jde o zprávu o tom, jak jdou věci kupředu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprogression   prohibited   project   projection   projector   prolapse   prologue   promise