Nainstalujte si:
       

Překlad programming


programming = programovací; programování; investiční záměr; plánování; programový; programovací cyklus
task programming = programování úkonů; programování uživatelského programu; minimum delay programming = optimální programování;

Překlad programming z webu:
And the programming philosophy was new, too.  Nová byla i filozofie programování.
But the new programming was bottom up.  Nové programování však bylo odzdola nahoru .
That was where the programming came in.  Tady do toho vstupuje programování.
And here are the computer programming codes.  Nate, tohle jsou kódy pro přeprogramování počítače.
Also, they're doing a lot of programming up there, too, he said.  Kromě toho se tam taky hodně programuje, dodal.
As important as the computer was its programming software.  Stejně důležitý jako počítač byl programový software.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprogress   progression   prohibited   project   projection   projector   prolapse   prologue