Nainstalujte si:
       

Překlad program


program = plán akce; instrukční program; instrukční síť; převod programu
add-in program = přídavný program; pomocný program;
alternative program = záložní program; alternativní program;
application program = uživatelský program; aplikační program;
assembly program = sestavující program; montážní program; program pomoci;

Překlad program z webu:
Program stall?  Zaseknutý program?
Case's program was cycling.  Caseův program se zacykloval.
I do program development.  Ne, zabývám se vývojem programů.
I'm running a program on the air force computer.  Projíždím nějaký program tady na počítači pro letectvo.
The eleventh and final program was nearly completed.  Právě končil jedenáctý a poslední program.
Don't you just write a program to erase it?  Nestačí napsat jenom nějaký program, který virus vymaže?
A lot of the time, the program seems to lose its goal.  Program jako by po většinu doby ztrácel cíl z dohledu.
Is either one of you in a program someplace?  Přihlásili jste se do nějakého programu?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprogrammable   programme   programming   progress   progression   prohibited   project   projection