Nainstalujte si:
       

Překlad prognosis


prognosis = prognóza; předpověď; předvídání; prognostický
traffic prognosis = dopravní prognóza; předvídání dopravy;

Překlad prognosis z webu:
The prognosis was much too accurate for comfort.  Ta diagnóza měla až nepříjemně blízko k pravdě.
If the prognosis ain't lookin' up yet, at least somethin' is.  Jestli ty prognózy na to pořád nevypadaj, tak todle na sto procent.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprogram   programmable   programme   programming   progress   progression   prohibited   project