Nainstalujte si:
       

Překlad profits


profits = zisky; profituje; výdělky; rozmařilost
net profits = čisté disponibilní zisky; disponibilní zisky;
nett profits = čisté disponibilní zisky; disponibilní zisky; appropriation of profits = rozvržení zisku;

Překlad profits z webu:
Profits from illegal operations on a dozen worlds.  Jsou to zisky z protizákonných operací na tuctu nejrůznějších světů.
Our profits must remain secret.  Naše zisky musí zůstat tajné.
But the profits would be enormous, the risk nonexistent.  Ovšem výdělky by byly obrovské a riziko žádné.
It amassed huge profits in spite of itself.  I přesto měla tato společnost obrovské zisky.
Who is it who profits by it?  Kdo z něho může mít zisk?
They make the wars, for increased profits or increased power.  Ti širí války, aby měli větší zisky nebo větší moc.
Support me and within a week huge profits can be made.  Podporuj mě a do týdne můžeme dosáhnout vysokých zisků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofusion   prognosis   program   programmable   programme   programming   progress   progression