Nainstalujte si:
       

Překlad profitable


profitable = výnosný; ziskový; užitečný; výhodný; blahodárný; lukrativní; rentabilní; únosný; hospodárný; dobyvatelný; těžitelný; prospěšný; přinášející zisk; profitabilní; výhodné
more profitable = výnosnější; ziskovější;

Překlad profitable z webu:
Very profitable enterprise.  Velice zis­kový podnik.
It was a most profitable auction.  Byl to výhodný obchod.
But charges like that aren't profitable for me to pursue right now.  Ale taková obvinění pro mne teď nejsou užitečná.
We think it is the most profitable way to operate.  Máme za to, že je to nejvýhodnější pro prosperitu firmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofits   profusion   prognosis   program   programmable   programme   programming   progress