Nainstalujte si:
       

Překlad profit


profit = zisk; profit; prospěch (zisk); příjem; profitovat z (2. p.); mít prospěch (zisk); výtěžek; výdělek; užitek; mít zisk; těžit (mít prospěch); vydělávat na (mít zisk); vykořisťovat; prospět (mít zisk); získat; přinést užitek; prospívat; mít užitek; ziskový
anticipated profit = předvídaný zisk; předpokládaný zisk; očekávaný zisk;
clear profit = realizovat; mít čistý zisk; vynést čistý zisk; vydělat čistý příjem; čistý zisk;
excess profit = nadměrný zisk; nadbytečný zisk;
fair profit = slušný zisk;

Překlad profit z webu:
Profit on what?  Z jakého zisku?
The profit was huge if.  Byl by obrovský, kdyby.
What'll our profit figure be?  Jaký budeme mít zisk?
What does it profit you?  Co z toho budeš mít?
But there was no profit in retreat.  Ale ústupem by nic nezískal.
The thought of all this profit mollified his rage considerably.  Představa všech těch peněz značně utišila jeho vztek.
He asks where would be your profit in this?  Ptá se, co byste na tom vyzískal?
Better still, want to fatten up your profit margin a little?  A ještě lépe, chceš si trochu vylepšit zisk?
Of course, we have to make a small profit on the transaction.  Samozřejmě, že máme na celé transakci menší zisk.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofit margin   profitable   profits   profusion   prognosis   program   programmable   programme