Nainstalujte si:
       

Překlad profit margin


profit margin = marže; ziskové rozpětí; účast
gross profit margin = hrubé ziskové rozpětí; míra zisku; rentabilita;

Překlad profit margin z webu:
Better still, want to fatten up your profit margin a little?  A ještě lépe, chceš si trochu vylepšit zisk?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofitable   profits   profusion   prognosis   program   programmable   programme   programming