Nainstalujte si:
       

Překlad profile


profile = profil; profilovat (4. p.); tvar; silueta; obrys; bokorys; obrysový výkres; mít prospěch; získat užitek; prospívat; medailonek (profil, novin.); nakreslit z profilu; portrét; příčný řez; řez; průřez; medailon; nakreslit obrys; kopírovat; profilový
character profile = profil osobnosti; charakterový profil;
distorted profile = zkreslený profil; zborcený profil;
high profile = vysoký profil; jednoznačné stanovisko;
joint profile = spárový profil; spárová vložka;
road profile = profil cesty;

Překlad profile z webu:
That profile he's got.  Z toho profilu, co si nechal udělat.
The mission profile was a tight one.  Profil úkolu byl náročný.
Was it his profile that was seen on the blind two nights before?  Byl to jeho profil za záclonou - dvě noci předtím?
Put affluence in the profile the police would use.  Dej do toho detailního profilu pro policii bohatství.
Paul moved up beside her, studied the aquiline profile as they walked.  Paul zrychlil, aby se dostal vedle ní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofit   profit margin   profitable   profits   profusion   prognosis   program   programmable