Nainstalujte si:
       

Překlad professor


professor = mistr; vyznavač; profesorský; řádný profesor; technický odborník; odborník; profesionál; instruktor; profesura
nutty professor = praštěný profesor; bláznivý procesor;

Překlad professor z webu:
The professor shook his head.  Profesor zavrtěl hlavou.
He's associate professor of orthopedics now.  Je teď mimořádným profesorem ortopedie.
He made one visiting professor cry.  Jednoho profesora dokonce rozplakal.
It's been sold now, my professor tells me.  Podle našeho profesora to už je ale dávno prodaný.
He wanted me to become a professor or a doctor, something like that.  Chtěl, aby se ze mě stalo něco takového jako profesor nebo lékař.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproficiency   profile   profit   profit margin   profitable   profits   profusion   prognosis