Nainstalujte si:
       

Překlad productive


productive = produktivní (též výnosný); výrobní; úrodný; výnosný (též úrodný); plodný (úrodný); tvůrčí; tvořivý; vydatný; výkonný; užitečný; úživný; rentabilní; produktivní oblast


Překlad productive z webu:
It looked peaceful and productive and there was no one in sight.  Přehrada vypadala výkonně a mírumilovně a nikde ani živáčka.
A healthy lawyer is a productive lawyer.  Zdravý práv­ník je výkonný právník.
No doubt her day had been far more productive than mine.  Nedalo se pochybovat, že její den byl daleko produktivnější než můj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprofession   professor   proficiency   profile   profit   profit margin   profitable   profits