Nainstalujte si:
       

Překlad production


production = produkce; výroba; výrobní; výnos; předvedení; výtvor (též umělecký); dílo (umělecké); výrobek; práce; předložení; uvedení; inscenace; režie; stvoření; tvorba; těžba; pěstování; předvádění; výtěžek; výrobní provoz; vyprodukování; předkládání; dobývání
agricultural production = zemědělská produkce; zemědělská výroba;
annual production = výroba za rok; roční výroba;
armament production = zbrojní výroba; výroba výzbroje;
associated production = pomocná; přidružená výroba; malosériová výroba;

Překlad production z webu:
Production will drop off.  Výroba prudce poklesne.
You're the production department.  Ty jsi výrobní oddělení.
All people on the production end:  Všichni od výrobců:
We'll need it before we can go into production of the souvenirs.  Musíme to vědět dopředu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproductive   profession   professor   proficiency   profile   profit   profit margin   profitable