Nainstalujte si:
       

Překlad produce


produce = produkovat; vytvořit; výrobek; výtěžek; těžba; předvést; předložit (lístky k nahlédnutí); vyrobit; prodloužit (geom.); produkce; plodit; produkt; výnos; výroba; výsledek (práce, úsilí); vyndat (ukázat); vytáhnout (a ukázat); napsat (knihu); přinášet
agricultural produce = zemědělské výrobky; zemědělské produkty;
dairy produce = mléčné výrobky; mlékárenské výrobky; mléčné produkty;
domestic produce = tuzemský výrobek; tuzemský výrobce;
farm produce = zemědělská produkce; zemědělské produkty;

Překlad produce z webu:
You simply produce no effect.  Prostě nepůsobíš už nijak.
We can always produce the rutters.  Deníky můžeme předložit vždycky.
Such an action will produce a reaction;  Každá taková akce vyvolává reakci.
I wonder what it will produce tomorrow?  Rád bych věděl, co bude tvořit zítra?
They interact on their own to produce the outcome.  Interagují samy od sebe, aby dosáhly výsledku.
There would be enormous pressure from all angles to produce it.  Ze všech stran na něj bude vyvíjen obrovský nátlak.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorproducer   product   production   productive   profession   professor   proficiency   profile