Nainstalujte si:
       

Překlad processor


processor = procesor; zpracovatel; výrobce; procesorový; základní jednotka; obsluha; předcházející tvoření chrupavky
array processor = maticový procesor; vektorový procesor;
host processor = hlavní procesor; hostitelský procesor;
sequence processor = krokový přepínač; krokový řadič;
voting processor = rozhodovací procesor; vylučovací procesor; textový editor;

Překlad processor z webu:
Actually, the processor chips themselves were fine.  Vlastně samotné procesorové čipy byly v pořádku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprocuration   produce   producer   product   production   productive   profession   professor