Nainstalujte si:
       

Překlad procession


procession = průvod (procesí, lid.); procesí (průvod, lid.); dlouhá řada; konvoj; jít průvodem (procesím, lid.); jít v průvodu; průvodový; procesní
ceremonial procession = slavnostní průvod; obřadné procesí;

Překlad procession z webu:
The procession kept far out from the walls;  Všichni lidé, jež potkali, odvraceli tváře a tiskli se ke zdem.
Even watching the procession was a holy act.  Dokonce i pozorování procesí se považovalo za svatý akt.
Two men in the procession were notable exceptions to the rule.  Výraznou vyjímku z pravidla tvořili v průvodu dva muži.
He turned away, led the procession out of the room.  Pak se obrátil, aby vyvedl celé procesí z místnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprocessor   procuration   produce   producer   product   production   productive   profession