Nainstalujte si:
       

Překlad processing


processing = zpracování (2. p.); výroba; sterilace; postup výroby; běh programu; zpracovací; odbavení; sterilování; zpracovávání; výrobní postup; zpracovatelský; úpravnictví; vyvolávání; zušlechťování; vyvolání; obohacování; vyřizování; opracování; zpracovávající
batch processing = zpracování v dávkách; neinterakční zpracování; diskontinuální výroba; dávková výroba; dávkové zpracování;
data processing = čas zpracování; zpracování dat; zpracování údajů; zpracování podkladů; decentralizované zpracování;

Překlad processing z webu:
My information processing is perfectly normal.  Mé zpracování informací je absolutně normální.
How was that processing accomplished?  Jak se toho zpracování dosahuje?
Thought it was a processing site.  Mysleli jsme, že to je zpracovatelský místo.
They still do all their processing at night?  Pořád ještě to všechno zpracovávají v noci?
Use the instruction to bypass the processing algorithms.  A ať obejdou zpracovací algoritmy.
They have eliminated a total of five processing sites.  Zničili už celkem pět zpracovatelských míst.
That will put a serious dent in the processing operations.  To udělá do toho zpracovávání průlom.
They are, as you know, attacking some of the processing sites.  Jak víte, napadají některá naše zpracovatelská místa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprocession   processor   procuration   produce   producer   product   production   productive