Nainstalujte si:
       

Překlad processes


processes = procesy (pl.); zpracovává; zpracování (2. p.)
cognitive processes = poznávací procesy; kognitivní procesy;

Překlad processes z webu:
And all the processes of magic involve this translation.  A všechny ty fígle magie zahrnují právě tento překlad.
It was time to let natural processes take their toll;  Přišel čas, aby si přirozený běh žití vybral svou daň;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorprocessing   procession   processor   procuration   produce   producer   product   production